Επείγουσα Χειρουργική

Οι χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να είναι προγραμματισμένες ή έκτακτες. Οι έκτακτες προφανώς αφορούν προβλήματα υγείας που προκύπτουν ξαφνικά και όπου ο χειρουργός αποφασίζει ότι πρέπει να παρέμβει άμεσα ώστε να διασφαλίσει τη ζωή ή την ακεραιότητα του ασθενούς. Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν τον ασθενή στο χειρουργείο επειγόντως μπορεί να αφορούν ένα βασανιστικό σύμπτωμα όπως ο πόνος, την απειλή για ένα όργανο όπως το έντερο ή την απειλή για την ίδια τη ζωή όπως μια αιμορραγία. Σε κάθε περίπτωση, ο χειρουργός πρέπει να αποφασίσει πια είναι η απόλυτα κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει την επέμβαση. Οι χειρουργικές παθήσεις αντιμετωπίζονται και θεραπεύονται μόνο με άμεση επέμβαση όσο και εάν αυτό μπορεί να αιφνιδιάζει ασθενείς και το περιβάλλον τους.

Rogozov

Παγκοσμίως, το συχνότερο αίτιο που φέρνει έναν άνθρωπο επειγόντως στο νοσοκομείο είναι ο πόνος της κοιλιάς. Από όσους φθάσουν με αυτό το σύμπτωμα στο τμήμα επειγόντων, αρκετοί θα χρειασθούν νοσηλεία και ένα ποσοστό θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η επιλογή των ασθενών θα γίνει ανάλογα με τα στοιχεία του ιστορικού και τα ευρήματα των εργαστηριακών και των απεικονιστικών εξετάσεων. Η σύγχρονη ιατρική απαιτεί ο ιατρός να επιτυγχάνει νωρίς σωστή διάγνωση και να ξεκινά άμεσα τη θεραπεία. Για τις παθήσεις της κοιλιάς η διάγνωση πέρα από την κλινική εξέταση βασίζεται πολύ στην απεικόνιση, συνήθως στο υπερηχογράφημα και την αξονική τομογραφία.

sbo

Ειδικά σε ότι αφορά ηλικιωμένους ασθενείς που προσέρχονται επειγόντως με κοιλιακό άλγος, ο ένας στους δύο χρειάζεται νοσηλεία, ο ένας στους τρεις χειρουργείται και ο ένας στους δέκα μπορεί να καταλήξει. Η άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση είναι λοιπόν κριτικής σημασίας χωρίς η ηλικία να βαραίνει ως αρνητικός παράγοντας στη λήψη αποφάσεων. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο να υποθεραπεύονται οι ηλικιωμένοι ασθενείς με αποτέλεσμα να χάνονται άνθρωποι από τη διστακτικότητα του συστήματος, των ιατρών αλλά και των συγγενών.

seniors emergency

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την καλή έκβαση της επείγουσας χειρουργικής πάθησης παραμένει ο χειρουργός με την αμεσότητα και ορθότητα των αποφάσεών του.

good surgeon