Η Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε το 13ο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με έμφαση στη Σύγχρονη Τεχνολογία και τη Χειρουργική Εκπαίδευση. Μου ζητήθηκε να αναπτύξω το θέμα της κυτταρομειωτικής χειρουργικής και της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας (HIPEC) στον καρκίνο του στομάχου. Έχουν πλέον σταθεροποιηθεί αρκετά οι ενδείξεις της παρέμβασης σε ασθενείς με καρκίνο στομάχου και περιτοναϊκή καρκινωμάτωση. Η κακή πρόγνωση αυτής της κακοήθειας υπαγορεύει πολύ αυστηρούς χειρισμούς ώστε οι ασθενείς να ωφελούνται και να μην εκτίθενται σε αχρείαστες επεμβάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η χρήση της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας τόσο συστηματικά (από τις περιφερικές φλέβες) όσο και ενδοπεριτοναϊκά δηλαδή με το σχήμα NIPS. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των ασθενών πρέπει να γίνεται στα πλαίσια συνεργασίας χειρουργού και ογκολόγου. Στις περιπτώσεις που ο καρκίνος έχει επεκταθεί στις επιφάνειες του περιτοναίου, η κυτταρομειωτική χειρουργική μπορεί να βοηθήσει όταν η έκταση της νόσου είναι μικρή και αυτή μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ένδειξη η διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) ώστε να εξαλειφθούν και τα ελάχιστα καρκινικά κύτταρα που απομένουν στην κοιλιά.

Το συνέδριο είχε εξαιρετική επιτυχία όπως υπέροχη ήταν και η φιλοξενία από τους συναδέλφους από τη βόρειο Ελλάδα. Τα παραπάνω φυσικά εγγυήθηκε ο πρόεδρος του συνεδρίου Ευθ. Χατζηθεόκλητος τον οποίο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.