Στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα προσκλήθηκα να συμμετάσχω σε στρογγυλή τράπεζα με αντικείμενο τη χειρουργική των κηλών. Ανέπτυξα το θέμα της πρόληψης της δημιουργίας κηλών τόσο στην ανοικτή όσο και τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Το θέμα της χειρουργικής των κηλών δεν έχει ακόμη λυθεί παρά την ανάπτυξη όλο και τεχνολογικά καλύτερων πλεγμάτων, την προώθηση νεότερων τεχνικών τοποθέτησης πλεγμάτων αλλά και τη διάδοση της λαπαροσκοπικής τεχνικής. Ακόμη περισσότερο δεν έχει λυθεί το θέμα της πρόληψης δημιουργίας κηλών. Με παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον ασθενή, τη νόσο αλλά και την τεχνική, οι κήλες εξακολουθούν να εμφανίζονται σε ποσοστά που μπορεί να πλησιάζουν και το 20% των επεμβάσεων συνολικά. Οι χειρουργοί εκείνο που πρέπει πάντα να εξασφαλίζουμε είναι την καλύτερη δυνατή τεχνική για τους ασθενείς μας αλλά και τα καταλληλότερα υλικά σύγκλεισης των τομών. Το συνέδριο είχε για άλλη μια φορά σημαντική επιτυχία της εταιρείας και του προέδρου Δ. Θεοδώρου. Για την πρόσκληση ευχαριστώ και το συνάδελφο χειρουργό Φ. Αρχοντοβασίλη.

Κωνσταντίνος Στάμου, χειρουργός