Μεσοθηλίωμα του περιτοναίου

Τι είναι το μεσοθηλίωμα του περιτοναίου

Το μεσοθηλίωμα είναι μια σπάνια νόσος για την οποία γνωρίζουμε ότι συνδέεται με την χρόνια έκθεση του οργανισμού σε αμίαντο. Η συχνότερη μορφή της νόσου είναι αυτή που προσβάλει τον θώρακα και τους πνεύμονες. Το μεσοθηλίωμα του περιτοναίου είναι εξαιρετικά σπάνιο αλλά οι λίγοι ασθενείς που θα εμφανίζονται κάθε χρόνο απαιτούν ειδική και εξαιρετικά συστηματική αντιμετώπιση.

ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ

Τα συμπτώματα των ασθενών με μεσοθηλίωμα του περιτοναίου είναι παρόμοια με αυτά κάθε κακοήθειας που έχει αναπτυχθεί διάχυτα στην κοιλιά.

Πιο συχνά υπάρχει πόνος και διάταση της κοιλιάς ενώ ο ασθενής από καιρό μπορεί να αισθάνεται αδυναμία, κόπωση και ανορεξία. Ο ασθενής μπορεί να ψηλαφά μια σκληρή μάζα στην κοιλιά ή να παρατηρήσει την εμφάνιση μιας κήλης ή άλλης διόγκωσης της κοιλιάς. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός θα συστήσει μια σειρά εξετάσεων ώστε να διερευνηθούν τα συμπτώματα και να τεθεί η διάγνωση.

ΠΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ

Η διάγνωση δεν είναι εύκολη και η σπανιότητα της νοσου την καθιστά ακόμη πιο δύσκολη. Θα απαιτηθούν εξετάσεις αίματος, αξονικές τομογραφίες της κοιλιάς και του θώρακα και πιθανότατα μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση ώστε να ληφθούν βιοψίες. Ακόμη και μετά τη λήψη βιοψιών η διάγνωση δεν είναι πάντα ευχερής. Υπάρχουν τρεις τύποι μεσοθηλιώματος: ο επιθηλιακός, ο σαρκωματώδης και ο διφασικός (που έχει χαρακτήρες και των δύο άλλων τύπων). Ακόμη πιο σπάνιο είναι το «πολυκυστικό μεσοθηλίωμα» που μάλιστα δεν συνδέεται με ιστορικό έκθεσης σε αμίαντο και έχει καλύτερη γενική πρόγνωση.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ

Το κακόηθες μεσοθηλίωμα του περιτοναίου είναι ιδιαίτερα επιθετική νόσος και παλαιότερες απόπειρες για χειρουργική ή άλλη θεραπεία είχαν απογοητευτικά αποτελέσματα. Η φυσική ιστορία της νόσου άλλαξε με τις τεχνικές της κυτταρομείωσης και της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας όπως αυτές περιγράφησαν από τον Paul Sugarbaker.

Η κυτταρομειωτική χειρουργική θεωρείται σήμερα η μεγάλη ελπίδα των ασθενών με μεσοθηλίωμα. Στοχεύει στην εκρίζωση της νόσου από ολόκληρη την περιτοναϊκή κοιλότητα και στη συνέχεια με την υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στην καταστροφή όσων υπολλειματικών κακοηθών κυττάρων. (δείτε: Περιτοναϊκή Καρκινωμάτωση).

thomson

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ;

Τα καλύτερα αποτελέσματα μέχρι σήμερα προέχονται από τα νεώτερα θεραπευτικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν κυτταρομειωτική χειρουργική με ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) αλλά και μετεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία μέσω port που τοποθετείται κατά τη χειρουργική επέμβαση.

mesothelioma paper

Νεότερος χημειοθεραπευτικός παράγοντας που χρησιμοποιείται με επιτυχία είναι το Pemetrexed (Alimta) σε συνδυασμό με Cis-Platinum.