Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσαν στο Νοσοκομείο Λάρισας την 8η Πολυθεματική Διημερίδα με θέμα “Πολυδύναμες Στρατηγικές στη Χειρουργική Ογκολογία του Πεπτικού”. Για τη διοργάνωση το εκπαιδευτικό συμβούλιο της ΕΧΕ συνεργάστηκε με τον καθηγητή κο Τεπετέ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου βρέθηκαν ιατροί από τη Λάρισα και το Βόλο αλλά και οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Συμμετείχα στο στρογγυλό τραπέζι για τη χειρουργική του καρκίνου του ανωτέρου πεπτικού και ανέπτυξα το θέμα “Η αποτελεσματικότητα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στον καρκίνο του στομάχου”.

Η τοποθέτησή μου ήταν προσεκτική καθώς η λαπαροσκοπική χειρουργική στον καρκίνο του στομάχου αφορά μόνο πρώιμους καρκίνους οι οποίοι τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν είναι συχνοί. Στο δυτικό κόσμο, η λαπαροσκοπική προσέγγιση προτείνεται μόνο στα πλαίσια κλινικών μελετών. Αντίθετα στην Άπω Ανατολή όπου ο πρώιμος γαστρικός καρκίνος ανιχνεύεται σε σημαντικό ποσοστό η τεχνική είναι αρκετά διαδεδομένη. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται εξαιρετική προσοχή από τον χειρουργό πριν προτείνει στον ασθενή τη λαπαροσκοπική προσέγγιση. Φυσικά, προϋπόθεση είναι η άριστη εκπαίδευση του χειρουργού και όλης της ομάδας.

Κωνσταντίνος Στάμου