Επεμβάσεις

Δεξιά Κολεκτομή

Με τον όρο δεξιά κολεκτομή εννοούμε την αφαίρεση του αρχικού μέρους του παχέος εντέρου μαζί με λίγο από το τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου. Είναι μια επέμβαση που γίνεται για όγκους που βρίσκονται στο τυφλό ή στο ανιόν τμήμα του εντέρου. Η επέμβαση γίνεται ανοικτά ή λαπαροσκοπικά και ακολουθεί η ένωση του λεπτού εντέρου με το υπόλοιπο παχύ έντερο που συνήθως είναι κομμένο στην μέση του εγκαρσίου.

Η επέμβαση μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν η απλούστερη και μάλλον η ευκολότερη κολεκτομή. Τα δεδομένα έλλαξαν μετά τις μελέτες χειρουργών από το Erlangen και την επιβεβαίωση των ευρημάτων από πολλές ομάδες που εργάζονται ανεξάρτητα. Σήμερα, η δεξιά κολεκτομή είναι μια εξειδικευμένη επέμβαση που περιλαμβάνει εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό (total mesocolic excision) ενώ αφαιρείται μεγαλύτερο τμήμα του εντέρου. Μαζί με το παχύ έντερο είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί ένα μικρός τμήμα του τελικού ειλεού δηλαδή του τελικού τμήματος του λεπτού εντέρου


Η επέμβαση δεν απαιτεί προετοιμασία του εντέρου και σπάνια απαιτείται μετάγγιση αίματος

Εγκαρσιεκτομή

Η εκτομή του εγκαρσίου είναι η κολεκτομή που εκτελείται πιο σπάνια. Αυτό συμβαίνει διότι οι όγκοι που βρίσκονται στο μέσο του εγκαρσίου είναι σπανιότεροι αλλά και διότι είναι μια επέμβαση που από το σχεδιασμό της έχει αρκετά τεχνικά προβλήματα. Στη θέση της συνήθως εκτελείται μια εκτεταμένη δεξιά κολεκτομή ή μια υφολική κολεκτομή. Εάν η θέση του όγκου είναι στη μεσότητα του εγκαρσίου, είναι αρκετά δύσκολος ο λεμφαδενικός καθαρισμός.

Η επέμβαση δεν απαιτεί προετοιμασία του εντέρου και σπάνια απαιτείται μετάγγιση αίματος.

Αριστερά κολεκτομή

Η αριστερά κολεκτομή είναι η πλέον συνήθης επεμβάσεις του παχέος εντέρου. Πραγματοποιούνται για όγκους που βρίσκονται στο αριστερό έντερο (συνήθως στο σιγμοειδές) και σίγουρα πάνω από 12cm μακρυά από τους σφικτήρες. Η επέμβαση γίνεται ανοικτά ή λαπαροσκοπικά και στις πιο πολλές περιπτώσεις το έντερο ενώνεται στο όριο όπου ξεκινά το ορθό. Στην επέμβαση πρέπει να αφαιρούνται όλοι οι λεμφαδένες μέχρι το επίπεδο της αορτής.

Η επέμβαση απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία του εντέρου και σπάνια απαιτείται μετάγγιση αίματος.