Νέα / Δραστηριότητες

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
Ιούλ 2014
σε: Νέα / Δραστηριότητες

Ο κος Στάμου συμμετείχε ως συντονιστής και εκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με αντικείμενο τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Ανώτερου Πεπτικού. Στο διήμερο σεμινάριο, έγιναν διαλέξεις και υπήρξε εκπαίδευση σε ζωϊκά πρότυπα, ηλεκτρονικούς εξομοιωτές και box trainers. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξομοιωτές Lap Mentor της Symbionix. Ο κος Στάμου ανέπτυξε την τεχνική εκτέλεσης λαπαροσκοπικής επιμήκους […]


5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικών Χειρουργικών Δεξιοτήτων
5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικών Χειρουργικών Δεξιοτήτων
Ιούλ 2014
σε: Νέα / Δραστηριότητες

Ο κος Στάμου συμμετείχε ως εκπαιδευτής στο 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικών Χειρουργικών Δεξιοτήτων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Στο διήμερο σεμινάριο, έγιναν διαλέξεις και υπήρξε εκπαίδευση σε ζωϊκά πρότυπα, η και box trainers. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξομοιωτές Lap Mentor της Symbionix. Ο κος Στάμου ανέπτυξε την τεχνική εκτέλεσης λαπαροσκοπικής συρραφής και στη συνέχεια εκπαίδευσε νέους χειρουργούς σε […]