“Ογκολογικά ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις” και αυτές προσπαθήσαμε να δώσουμε στη διοργάνωση του ΑΚΟΣ και της σπουδαίας ογκολόγου-ακτινοθεραπευτή κας Δέσποινας Κατσώχη. Σε έναν πολύ δημιουργικό χώρο κλήθηκα να αναπτύξω από την οπτική γωνία του χειρουργού το θέμα της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του ορθού. Μαζί με πολύ έμπειρους ογκολόγους καταλήξαμε στο προφανές συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ποτέ διαφωνία όταν κάθε περίπτωση ασθενούς συζητείται και εξετάζεται με υψηλής ποιότητας δεδομένα. Ειδικά ο καρκίνος του ορθού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται παρά μόνο στα πλαίσια ογκολογικού συμβουλίου και από ομάδες με εμπειρία και αφοσίωση στο αντικείμενο.