Δημοσιεύσεις

pubmed_ncbi

Οι ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις αποτελούν ένα από τα κύρια στοιχεία του βιογραφικού ενός επιστήμονα. Οι χειρουργοί, λόγω αντικειμένου, οφείλουν να δημοσιεύουν κυρίως κλινικές μελέτες αφού αυτές επιτρέπουν και την ανάλυση του κλινικού τους έργου. Φυσικά και οι δημοσιεύσεις υπόκεινται σε αξιολόγηση. Για παράδειγμα, η παρουσίαση ενός “ενδιαφέροντος περιστατικού” λίγη αξία έχει μπροστά σε μια καλά οργανωμένη κλινική μελέτη. Δείκτης της ποιότητας των δημοσιεύσεων είναι φυσικά το κύρος του περιοδικού που κάνει δεκτή την εργασία αλλά και ο αριθμός των «αναφορών – citations» δηλαδή πόσες φορές άλλοι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μελέτη στη βιβλιογραφία τους.
Τα επιστημονικά περιοδικά έχουν ένα μέτρο ποιότητας αρκετά αντικειμενικό που ονομάζεται “impact factor”. Άλλος σημαντικός δείκτης ποιότητας μιας μελέτης είναι οι “βιβλιογραφικές αναφορές”, δηλαδή, πόσες φορές κάποιος άλλος μελετητής αναφέρει στη βιβλιογραφία τη μελέτη σου.
Στο χάος της σύγχρονης επιστημονικής βιβλιογραφίας η ποσότητα κυριαρχεί και η ποιότητα αναζητείται.
Ο κος Στάμου έχει εκπονήσει ή συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 ξενόγλωσσες μελέτες που δημοσιεύθηκαν σε  peer-reviewed  περιοδικά με μέσο όρο impact factor >2.3 ενώ συνολικά έχει πάνω από 850 βιβλιογραφικές αναφορές (citations) με h-index: 15.

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις

 1. The effect of hyperthermic intraoperative intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) as an adjuvant in patients with resectable pancreatic cancer. Tentes AA, Stamou K, Pallas N, Karamveri C, Kyziridis D, Hristakis C. Int J Hyperthermia. 2016 Sep 4:1-5. Impact Factor: 2,645
 2. Treating peritoneal mesothelioma with cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. A case series and review of the literatureStamou K, Tsamis D, Pallas N, Samanta E, Courcoutsakis N, Prassopoulos P, Tentes AA. Int J Hyperthermia. 2015 Sep 18:1-7. Impact Factor: 2,645
 3. Hemodynamic monitoring during Heated Intraoperative Intraperitoneal Chemotherapy using the FloTrac/Vigileo™ system. Mavroudis C, Alevizos L, Stamou K, Vogiatzaki T, Eleftheriadis S, Korakianitis O, Tentes A, Iatrou C.  Int Surg. 2015 Jan 15. Impact Factor: 0.248
 4. The effect of laparoscopic sleeve gastrectomy on the antireflux mechanism: Can it be minimized? Kleidi, E., Theodorou, D., Albanopoulos, K., Menenakos, E., Karvelis, M.A., Papailiou, J., Stamou, K., Leandros, E. (2013) Surg Endosc 2013;27(12):4625-4630. Impact Factor: 3.436
 5. C-reactive protein, white blood cells, and neutrophils as early predictors of postoperative complications in patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy . Albanopoulos, K., Alevizos, L., Natoudi, M., Dardamanis, D., Menenakos, E., Stamou, K., Zografos, G., Leandros, E. Surg Endosc 2013;27(3):864-871. Impact Factor: 3.436
 6. Bougie insertion: A common practice with underestimated dangers. Theodorou D, Doulami G, Larentzakis A, Almpanopoulos K, Stamou K, Zografos G, Menenakos E. Int J Surg Case Rep. 2012;3(2):74-7
 7. Gallbladder volvulus as a cause of an acute abdomen in a 95-year-old patient. Alevizos L, Stamou KM, Tsamis D, Pattas M, Menenakos E, Zografos GC. Stamou, K.M. Am Surg. 2012 Jan;78(1):E47-8. Impact Factor: 0.918
 8. Prospective comparative study of the efficacy of staple-line reinforcement in laparoscopic sleeve gastrectomy. Stamou KM, Menenakos, E., Dardamanis, D., Arabatzi, C., Alevizos, L., Albanopoulos, K., Leandros, E., Zografos, G. Surg Endosc, 2011 Nov;25(11):3526-30. Impact Factor: 3.436
 9. Sleeve gastrectomy may not be an appropriate weight loss operation in patients with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis.  Alevizos L, Stamou KM, Papiris K, Samanda E, Pattas M, Menenakos E, Zografos G. Hellenic Journal of Surgery 2013:85(6);399-402.
 10. Routine Abdominal Drains after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A Retrospective Review of 353 Patients. K. Albanopoulos , L Alevizos, D. Linardoutsos , E. Menenakos , K. Stamou , K. Vlachos, G. Zografos, E Leandros. Obes Surg. 2011 Jun;21(6):687-91. Impact Factor: 2.934
 11. Reinforcing the Staple Line During Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: Prospective Randomized Clinical Study Comparing Two Different Techniques. Preliminary results . Albanopoulos, K., Alevizos, L., Flessas, J., Menenakos, E., Stamou, K.M., Papailiou, J., Natoudi, M., Leandros, E. Obes Surg. 2012 Jan;22(1):42-6. Impact Factor: 2.934
 12. Vaginal evisceration complicating inguinal hernia repair. Stamou KM, Michalopoulos N, Albanopoulos K, Leandros E. Am Surg (2011);77(1):122-3
  Impact Factor: 1.297
 13. Clinical Implications of Sleeve Gastrectomy as a Source of Spleen Infarction or Ischemia. Stamou KM, Menenakos E, Gomatos IP, Panousopoulos SG, Smparounis S, Leandros E, Zografos G. Obes Surg. 2011 Oct;21(10):1490-3. Impact Factor: 2.934
 14. Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Performed with Intent to Treat Morbid Obesity: A Prospective Single-Center Study of 261 Patients with a Median Follow-up of 1 Year. Menenakos E, Stamou K, Albanopoulos K, Papailiou J, Theodorou D, Leandros E. Obes Surg. 2010;20(3):276-82. Impact Factor: 2.934
 15. A simplified technique for translaryngeal tracheostomy (TLT). A preliminary report. Katsaragakis S, Theodorou D, Drimousis P, Stamou KM, Koutras A, Kapralou A, Bramis J. World J Surg. 2007;31(9):1854-7. Impact Factor: 2.696
 16. Early symptomatic recurrence after intestinal resection in Crohn’s disease is unpredictable. Kurer MA, Stamou KM, Wilson TR, Bradford IM, Leveson SH. Colorectal Dis. 2007;9(6):567-71. Impact Factor: 2.438
 17. The use of harmonic scalpel in thyroid surgery. Koutsoumanis K, Drimousis P, Koutras A, Stamou KM, Katsaragakis S, Bramis J. Am J Surg. 2007;193(6):693-6 (Download PDF)
  Impact Factor: 2.363
 18. Unusual site of recurrent musculoskeletal hydatid cyst: case report and brief review of the literature. Drimousis PG, Stamou KM, Koutras A, Tsekouras DK, Zografos G. World J Gastroenterol. 2006;12(34):5577-8 (Download PDF)
  Impact Factor: 2.092
 19. Prospective study of post-splenectomy portal vein thrombosis. ΚM Stamou, K Toutouzas, PB Kekis, S Nakos, A Gafou, A Manouras, S Katsaragakis, E Krespis, J Bramis. Arch Surg. 2006;141(7):663-9 (Download PDF) Impact Factor: 4.323
 20. Refractory septic shock: efficacy and safety of very high doses of norepinephrine. Katsaragakis S, Kapralou A, Theodorou D, Markogiannakis H, Larentzakis A, Stamou KM, Drimousis P, Bramis I. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28(5):307-13. Impact Factor: 1.136
 21. Laparoscopic versus open splenectomy in patients with Beta thalassemia major. Konstadoulakis MM, Lagoudianakis E, Antonakis PT, Albanopoulos K, Gomatos I, Stamou KM, Leandros E, Manouras A. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2006;16(1):5-8. Impact Factor: 1.012
 22. Gallbladder-duodenal fistula presenting with liver abscess and upper gastrointestinal bleeding. KM Stamou, PB Kekis, M Glynatsis. HPB (Oxford) 2006;8:69-70 (Download PDF)
 23. Delayed presentation of ilio-iliac arteriovenous fistula following laparoscopic cholecystectomy treated with percutaneous graft-covered stent placement. M Karigiannis, G Pavlidis, G Papageorgiou, Ch Feretis, KM. Stamou, P Vlachopoulos. Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2005;15(4):411-4. Impact factor: 1.012
 24. Independent lung ventilation for asymmetrical chest trauma. Effect on ventilatory and haemodynamic parameters. St Katsaragakis, KM Stamou, G Androulakis. Injury 2005;36:501-504. Impact factor: 2.283
 25. Laparoscopic placement of Oreopoulos-Zellerman catheters in CAPD patients. A Manouras, PB Kekis, KM Stamou, MM Konstandoulakis, N Apostolidis. Per Dial Int 2004;24:252-255. Impact factor: 1.636
 26. Total abdominal colectomy, pelvic peritonectomy, and end-ileostomy for the surgical palliation of mucinous peritoneal carcinomatosis from non-gynecologic cancer. Stamou KM, Karakozis S, Sugarbaker PH. J Surg Oncol. 2003;83(4):197-203. Impact factor: 2.502
 27. Plexiglas implantation in the treatment of GERD. Preclinical, clinical experience. Feretis C, Benakis P, Dimopoulos C, Dailianas A, Filalithis P, Stamou KM, Manouras A, Apostolidis N. Androulakis G. Gastrointest Endosc Clin North Am 2003;13(1):167-172. (Download PDF)
 28. Selenium metabolism in patients on continuous ampulatory peritoneal dialysis. Apostolidis N, Panoussopoulos D, Stamou KM, Kekis PB, Paradellis T, Karydas A, Zarkadas C, Zirogiannis P, Manouras A. Periton Dial Intern 2002;22(3):400-404. (Download PDF) Impact factor: 1.636
 29. A modified technique for repairing large incisional hernias. Katsaragakis S, Manouras A, Stamou KM, Androulakis G. Eur J Surg 2001;167:458-460.
  Impact factor: 0.658
 30. Endoscopic implantation of polymethylmethacrylate (PMMA) micro-spheres for the treatment of Gastro-esophageal Reflux Disease. Feretis C, Benakis P, Dimopoulos C, Dailianas A, Filalithis P, Stamou KM, Manouras A, Apostolidis N. Gastrointest Endosc 2001;53(4):423-426. (Download PDF)
  Impact Factor: 6.713
 31. Implantation of micro-balloons in the management of fecal incontinence. Feretis C, Benakis P, Dailianas A, Dimopoulos C, Manrantonis C, Stamou KM, Manouras A, Apostolidis N, Androulakis G. Dis Colon Rectum 2001;44:1605-1609.
  Impact factor: 2.536
 32. Surgical importance of aberrant bile ducts in the left triangular ligament of the liver. Kekis BP, Kordonis A, Stamou KM, Kekis PB. HPB (Oxford) 2000;2(1):21-24.
 33. Assessment of tissue oxygenation in critically ill trauma patients Katsaragakis, S., Stamou, K.M. Archives of Hellenic Medicine, 2002;19 (4), pp. 477-486.
 34. Spontaneous stomach rupture associated with a giant epigastric hernia. Panoussopoulos D, Stamou KM, Kekis PB, Koutsoumanis K. Case reports and Clinical Practice Review 2002;3(2):86-88.