Εκπαιδευτικό Έργο

thumb_photo_1024

Οι ρόλοι του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή καλό είναι να εναλλάσονται συχνά. Αυτό βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου αλλά και στη συνεχή επαφή με άλλους επιστήμονες. Ειδικά η διδασκαλία νεώτερων χειρουργών και φοιτητών αποτελεί υποχρέωση για όσους δεν μπορούν να διαχωρίσουν την ακαδημαϊκότητα από το κλινικό έργο και την επαγγελματική σταδιοδρομία.
Ο κος Στάμου διδάσκει το μάθημα της Γενικής Χειρουργικής σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών συνεχώς από το 2007 μέχρι σήμερα. Ακόμη πιο απαιτητική είναι η εκπαίδευση των νέων χειρουργών σε ειδικές τεχνικές. Αυτό γίνεται μέσα από σεμινάρια με πρακτική άσκηση στα οποία ο κος Στάμου συμμετέχει ως οργανωτής και εκπαιδευτής.

Teaching in seminar

Εκπαιδευτής στην Προπτυχιακή εκπαίδευση

2006 – σήμερα
Αυτοδύναμο διδακτικό έργο ως επιστημονικός συνεργάτης (ν.407) στην 1η Προπαιδευτική χειρουργική Κλινική με διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής 8ου και 12ου εξαμήνου σε θαλάμους ασθενών και σε αμφιθέατρο.
2009 – σήμερα
Διδασκαλία επιλεγόμενου μαθήματος “Χειρουργική Ογκολογία” (2 ώρες ανά εξάμηνο)
2005 – 2006
Senior Clinical Fellow του Guy’s & St Thomas’ Hospital, London, UK. Διδασκαλία χειρουργικής των φοιτητών 6ου έτους του King’s College, London
2004 – 2005
Επιστημονικός συνεργάτης (ΕΛΚΕ) στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική.
Διδασκαλία στο κατ’ επιλογή μάθημα “Πολυτραυματίας”.
Μάθημα: “Αρχική εκτίμηση πολυτραυματία”, ”Μυοσκελετικές κακώσεις”
2004 – 2005
Επιστημονικός συνεργάτης (ΕΛΚΕ) στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική.
Διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής 8ου και 12ου εξαμήνου σε θαλάμους ασθενών και σε αμφιθέατρο.2η σειρά (εξαμελής ομάδα): Φεβρουάριος 2005
2004-2005
Εαρινό εξάμηνο
Επιστημονικός συνεργάτης (ΕΛΚΕ) στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική.
Διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής 7ου εξαμήνου σε θαλάμους ασθενών.
1η σειρά (εξαμελής ομάδα): Σεπτέμβριος 2004 – Ιανουάριος 2004
2004-2005
Χειμερινό εξάμηνο
Επιστημονικός συνεργάτης (ΕΛΚΕ) στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική.
Διδασκαλία φοιτητών Οδοντιατρικής 7ου εξαμήνου σε θαλάμους ασθενών.
1η σειρά (τετραμελής ομάδα): Νοέμβριος 2004 – Ιανουάριος 2004
2004
Εαρινό εξάμηνο
Επιστημονικός συνεργάτης (ΕΛΚΕ) στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική.
Διδασκαλία φοιτητών Οδοντιατρικής 7ου εξαμήνου σε θαλάμους ασθενών.
1η σειρά (εξαμελής ομάδα): Ιανουάριος 2004 – Φεβρουάριος 2004
2003 – 2004
Διδασκαλία στο κατ’ επιλογή μάθημα “Πολυτραυματίας”.
Μάθημα: “Μυοσκελετικές κακώσεις”

038

Εκπαιδευτής στη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

 1. Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικης Εταιρείας. Ερευνητικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ, 11-12/5/18
 2. Εκπαιδευτής στο 3ο Σεμινάριο Βασικής Ανοικτής Χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Ερευνητικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ, 9-10/4/16
 3. Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Ερευνητικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ, 30-31/1/2016
 4. Εκπαιδευτής στο Workshop: Εκπαίδευση στη Βασική Λαπαροσκοπική Χειρουργικής μέσω Εξομοιωτών. Στα πλαίσια του 13ου Συνεδρίου Χειρουργικής Ογκολογίας. Δεκέμβριος 2015, Θεσσαλονίκη
 5. Εκπαιδευτής στο 7ο Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Παχέος Εντέρου που διοργάνωσε το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Οκτώβριος 2015, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 6. Εκπαιδευτής στο 2ο Σεμινάριο Προηγμένης Ανοικτής Χειρουργικής που διοργάνωσε το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Ιούλιος 2015, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 7. Εκπαιδευτής στο 2ο Σεμινάριο Βασικής Ανοικτής Χειρουργικής που διοργάνωσε το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Ιούνιος 2015, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 8. Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Ανοικτής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μάρτιος 2015, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης
 9. Εκπαιδευτής στο 1ο Σεμινάριο Προηγμένης Ανοικτής Χειρουργικής που διοργάνωσε το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Δεκέμβριος 2014, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 10. Εκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με αντικείμενο τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική των Συμπαγών Οργάνων. Στο διήμερο σεμινάριο, έγιναν διαλέξεις και υπήρξε εκπαίδευση σε ζωϊκά πρότυπα, ηλεκτρονικούς εξομοιωτές και box trainers. Νοέμβριος 2014, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 11. Συντονιστής και εκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με αντικείμενο τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Ανώτερου Πεπτικού. Ιούλιος 2014, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 12. Εκπαιδευτής στο 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικών Χειρουργικών Δεξιοτήτων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Εκπαίδευση σε πειραματόζωα και εξομοιωτές. Ιούλιος 2014, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 13. Εκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανοικτής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2014
 14. Εκπαιδευτής των εκπροσώπων και των στελεχών της εταιρείας Teleflex. Σκοπός ήταν η εξοικείωση των ανθρώπων της εταιρείας με το νέο αντικείμενο της δουλειάς τους που είναι τα εργαλεία λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Πειραματικό χειρουργείο, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Νοέμβριος 2012
 15. Εκπαιδευτής στα σεμινάρια Βασικής και Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Νοέμβριος 2012, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 16. Εκπαιδευτής στα Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στα πλαίσια του 27ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου
  Νοέμβριος 2010, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 17. Εκπαιδευτής στα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας “Βασική και προχωρημένη λαπαροσκοπική χειρουργική”
  Ιανουάριος 2010, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 18. Εκπαιδευτής στο Μεταπτυχιακό Μάθημα “Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική των Χοληφόρων” και “Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου” της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Δεκέμβριος 2007 – Δεκέμβριος 2009
 19. Εκπαιδευτής “Hands on Training Workshop” με τίτλο “Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου” στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών
  18 Μαΐου 2009, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 20. Εκπαιδευτής στα Minimally Access Surgery Courses 2007 του Τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής της 1ης Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής υπό την αιγίδα της EAES.
 21. Εκπαιδευτής του ATLS. Διδασκαλία στο σεμινάριο της 15/16 Σεπτεμβρίου 2006 στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.
 22. Εκπαιδευτής του ATLS. Διδασκαλία στο προγραμματισμένο σεμινάριο της 12/13 Μαΐου 2006 στην Ιατρική Σχολή Πατρών.
 23. Εκπαιδευτής στο σεμινάριο με πρακτική άσκηση: “Διαλαρυγγική Τραχειοστομία” στα πλαίσια του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής. (Αθήνα 25/2/2005).