Ομιλίες


stamou surgery

Η πρόσκληση ενός επιστήμονα να συμμετέχει σε στρογγυλή τράπεζα ενός συνεδρίου είναι εξαιρετικά τιμητική. Η ευθύνη του ομιλητή απέναντι στο ακροατήριο είναι μεγάλη και η προετοιμασία που απαιτείται σημαντική. Ο κος Στάμου έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερες από 50 στρογγυλές τράπεζες ελληνικών αλλά και διεθνών συνεδρίων. Η θεματολογία είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει τα βασικά ενδιαφέροντα του κου Στάμου: τη χειρουργική ογκολογία του πεπτικού συστήματος και τη χειρουργική της παχυσαρκίας.

Ο πλήρης κατάλογος των ομιλιών παρουσιάζεται εδώ:

 1. Appendiceal Neoplasms 
Peritoneal Surface Malignancy Meeting, 19-20/1/2018, Thessaloniki
 2. Κυτταρομειωτική χειρουργική και ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον 
καρκίνο στομάχου. 
13ο Συνέδριο της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 3-5/11/2017, Θεσσαλονίκη
 3. Εκτεταμένες επεμβάσεις πυέλου στον καρκίνο του ορθού. Διημερίδα ΕΧΕ – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , 20/10/17, Λάρισα
 4. Debate: Χειρουργείο μετά από νέο-επικουρική θεραπεία καρκίνου του ορθού. Διλήμματα και θέματα αιχμής στην ογκολογία
Αθήνα, 29-30/9/2017, Αθήνα
 5. Πρόληψη δημιουργίας κηλών
. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής 29-30/9/2017, Αθήνα
 6. Debate: Ρομποτική βαριατρική χειρουργική. 10ο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας 23-24/6/2017, Πάτρα
 7. Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενών με άπνοια. 6ο Συνέδριο Διαταραχών Ύπνου. 12-13/5/2017, Αθήνα
 8. Καρκίνος Παχέος Εντέρου – Περιτοναϊκή Καρκινωμάτωση. 2ο Masterclass στους Καρκίνους Πεπτικού. 15-19/3/2017, Βόλος
 9. Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις Ανωτέρου και Κατωτέρου Πεπτικού. 9ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας. 17-18/2/2017, Καλαμάτα
 10. Αποτελεσματικότητα της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής στον Καρκίνο του Στομάχου. 8η Πολυθεματική Διημερίδα: Πολυδύναμες Στρατηγικές στην Χειρουργική Ογκολογία του Πεπτικού. Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 16-17/12/2016
 11. Ενδείξεις κυτταρομειωτικής χειρουργικής και HIPEC. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 1ης Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αθήνα 8/12/2016
 12. Θα μπορούσε ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα και την ασφάλεια της χειρουργικής στη χώρα μας. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Θεσσαλονίκη 9-12/11/2016
 13. HIPEC και κυτταρομειωτική χειρουργική στο ψευδομύξωμα του περιτοναίου 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Θεσσαλονίκη 9-12/11/2016
 14. Ολική εκτομή μεσοορθού. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θεσσαλονίκη 9-12/11/2016
 15. Ανοικτή αποκατάσταση κοιλιοκηλών. Σεμινάριο: Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Κηλών του Κοιλιακού Τοιχώματος Αθήνα, 5/11/2016
 16. Σύγχρονες ενδείξεις ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας (HIPEC). 1ο Πανελλήνιο Διεταιρικό Συμπόσιο Χειρουργικής Ογκολογίας. Λειβαδιά 16-18/9/2016
 17. HIPEC στο μεσοθηλίωμα του περιτοναίου. Τοπικοπεριοχικές θεραπείες στην Ογκολογία. Αθήνα 8-9/4/2016
 18. Αιμορροϊδες πρωκτού. 6ος κύκλος Μαθήματα Χειρουργικής Παθολογίας Παχέος Εντέρου. 8-9/6/2016
 19. HIPEC σε περιτοναϊκή μετάσταση από ορθο-κολικό καρκίνο. 5ο Workshop Περιτοναϊκής Κακοήθειας. Βόλος 23-25/9/2016
 20. Αμφιλεγόμενα θέματα χειρουργικής πεπτικού (Σχολιασμός). 3ο Συνέδριο Χειρουργικής της Επαγγελματικής Ένωσης Χειρουργών. Βόλος 10-12/6/2016
 21. Καρκίνος παχέος εντέρου και περιτοναϊκή νόσος, HIPEC σε ποιές περιπτώσεις. 1η Συνάντηση για τον Οισοφαγογαστρικό και τον Ορθοκολικό καρκίνο. Αθήνα 9-10/9/2016
 22. Συμμετοχή στο debate: Η ανοικτή δεξιά κολεκτομή έχει ογκολογικό πλεονέκτημα. Ομιλία στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31-2/4/2016
 23. HIPEC στον καρκίνο της σκωληκοειδούς. Ομιλία στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31-2/4/2016
 24. Χειρουργική της κύστης κόκκυγος. Ομιλία στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31-2/4/2016
 25. Συμμετοχή στο debate: Ρομποτική βαριατρική χειρουργική. Ας το ξεχάσουμε! 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Λάρισα 2-3/10/2015
 26. Συμμετοχή στο debate: Η διαπρωκτική ΤΜΕ θα είναι η επιλογή για τους χαμηλούς όγκους; 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα 8-10/5/2015
 27. Κατευθυντήριες οδηγίες στη χειρουργική της εκκολπωματικής νόσου του παχέος εντέρου.
  Νέες Τεχνικές και Λαπαροσκοπική Προσέγγιση στην Χειρουργική Θεραπεία του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου
  Λάρισα 16/4/2015
 28. Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική κατά Nissen
  Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
  Θεσσαλονίκη 8/3/2015
 29. Επιλογή ασθενών για λαπαροσκοπική χειρουργική παχέος εντέρου
  Νέες Τεχνικές και Λαπαροσκοπική Προσέγγιση στην Χειρουργική Θεραπεία του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου
  Λάρισα 5/3/2015
 30. Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού σε υπερήλικες
  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
  Αθήνα 27/2/2015
 31. The role of diagnostic laparoscopy in the preoperative assessment of peritoneal malignancy
  Workshop on Peritoneal Surface Malignancy
  Αθήνα 19/2/2015
 32. Οξεία κοιλία στον υπερήλικα ασθενή
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
  Θεσσαλονίκη 7/2/2015
 33. Τεχνικές κυτταρομειωτικής χειρουργικής
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
  Πάτρα 12/2015
 34. Καρκίνος ανωτέρου πεπτικού
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών
  Αθήνα 28/11/2014
 35. Ενδείξεις ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής
  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής
  Αθήνα 13/11/14
 36. Αποτελέσματα κυτταρομειωτικών επεμβάσεων
  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής
  Αθήνα 13/11/14
 37. Laparoscopic colorectal surgery for cancer
  18th Congress of the International College of Surgery
  Θεσσαλονίκη 4/4/2014
 38. Δευτεροπαθής περιτονίτιδα
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
  Θεσσαλονίκη 5/2/2014
 39. Λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου
  Ημερίδα της ΕΧΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης
  Ηράκλειο 14/9/13
 40. Αρχές χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του ορθού
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
  Αθήνα 15/4/2013
 41. Λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου
  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
  Πάτρα 4/2013
 42. Χειρουργική της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης
  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Νοσοκομείου Παμμακάριστος
  Αθήνα 19/3/2013
 43. Τεχνικές κυτταρομειωτικής χειρουργικής
  28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο
  Αθήνα 22/11/2012
 44. Συχνές παγίδες στις επεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας
  28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο
  Αθήνα 23/11/2012
 45. Εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός στον καρκίνο του πεπτικού
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λεμφολογίας
  Αθήνα Ιούνιος 2012
 46. Μηχανισμός δράσης της επιμήκους γαστρεκτομής
  Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών αδένων
  Αθήνα 25-27/11/2011
 47. Reusable laparoscopic instruments
  Greek Chapter of the American College of Surgeons
  Αθήνα 25/11/2011
 48. Επείγουσες επεμβάσεις σε ηλικιωμένους ασθενείς
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γεροντολογικής Εταιρείας
  26/11/2011
 49. Επιπλοκές της Sleeve
  10ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο Χειρουργικής
  Λευκωσία 17-20/11/2011
 50. NOTES – Ερευνητικά πρωτόκολλα
  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
  Αθήνα 26-28/5/2011
 51. Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή – Video παρουσίαση
  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
  Αθήνα 26-28/5/2011
 52. Βιολογικοί και μηχανικοί παράγοντες στις κοιλιοκήλες.
  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
  Αθήνα 26-28/5/2011
 53. Αποφυγή επιπλοκών του ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου.
  7ου Πανελληνίου Σνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας
  Αθήνα 7-5-2011
 54. Αντιμετώπιση διαφυγής στην επιμήκη γαστρεκτομή: προτεινόμενος αλγόριθμος
  1η Ημερίδα για τη Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο – Αθήνα 19-3-2011
 55. “Επιπλοκές παθήσεων του πρωκτού σε ειδικές ομάδες πληθυσμού”
  27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο
  Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010
 56. “Laparoscopic Colectomy”.
  31st Balkan Medical Week.
  Αθήνα 20-31 Οκτωβρίου 2010
 57. “Λαπαροσκοπική δεξιά κολεκτομή”
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα ΕΧΕ
  Αθήνα 8/6/2010
 58. “Διάγνωση και κλινικές εκδηλώσεις καρκίνου του ορθού”
  Μετεκπαιδευτικα Μαθήματα ΕΧΕ
  Αθήνα 7/6/2010
 59. “Λαπαροσκοπική χειρουργική παχέος εντέρου – Βιβλιογραφικά δεδομένα”
  Μαθήματα Χειρουργικής Παχέος Εντέρου
  Ηράκλειο, 3-6/6/2010
 60. “Optimal lymphadenectomy in colorectal cancer”
  36th European Congress of Lymphology
  Athens 15/5/2010
 61. “Λαπαροσκοπική χειρουργική στον καρκίνο του παχέος εντέρου”
  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
  Αθήνα 4-9/5/2010
 62. “Ανατομία, φυσιολογία παρακλινικός έλεγχος του πρωκτού” Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
  Αθήνα 14/12/09
 63. Σχολιαστής στη στρογγυλή τράπεζα “Διαφραγματοκήλη – Εσωτερικές Κήλες” στα πλαίσια του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κήλης
  Αθήνα 27-29/11/09
 64. “Κάθετη γαστροπλαστική – Παραλλαγές” και “Επιπλοκές ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου” στα πλαίσια της Ημερίδας «ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ – Πριν και Μετά την Βαριατρική Επέμβαση». Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 19- 20 /2/ 2010
 65. “Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή” στο Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της 1ης Προπαιδευτική Χειρουργικής Κλινικής
  Αθήνα 12/11/09
 66. “Η θέση της λαπαροσκοπικής εκτομής στον καρκίνο του ορθού”. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντρολογίας.
  Χαλκιδική, 15-18/10/2009
 67. “Καρκίνος του Στομάχου” Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας
  Αθήνα 9/5/09
 68. “Fast track surgery στον ορθοκολικό καρκίνο” Δι-Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού
  Λευκάδα 1-2/5/09
 69. “Προβλήματα στη γενική χειρουργική” 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας
  Αθήνα 12-13/6/09
 70. “Η λαπαροσκόπηση στον καρκίνο ανωτέρου πεπτικού” 20+1 Χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
  Αλεξανδρούπολη 21/3/2008
 71. Ερευνητικά πρωτόκολλα στη Χειρουργική NOTES. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής δια Φυσικών Οπών (NOTES)
  Αθήνα 28-29/3/ 2008
 72. “Χειρουργική για καρκίνο του στομάχου στην Τρίτη ηλικία” 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνική Εταιρείας Γηριατρικής-Γεροντολογίας
  Αθήνα 9/2/2008
 73. “Εκτεταμένος Λεμφαδενικός Καθαρισμός στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και του Ορθού”. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
  Θεσσαλονίκη, 18/4/07
 74. “Αποκατάσταση μεγάλων μετεγχειρητικών κοιλιοκηλών”
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής
  Αθήνα, 26/2/2007
 75. “Αχαλασία Οισοφάγου”
  27η Ιατρική Διημερίδα. Ιατρικός Σύλλογος Λεμεσού, Κύπρος.
  Λεμεσός, Κύπρος, 17-18/6/06
 76. “Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση. Παθοφυσιολογία – Ενδοσκοπική θεραπεία”
  27η Ιατρική Διημερίδα. Ιατρικός Σύλλογος Λεμεσού, Κύπρος.
  Λεμεσός, Κύπρος 17-18/6/06
 77. “Η σημασία της μανομετρίας του ορθοπρωκτικού σωλήνα”
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας,
  Αθήνα 13-14/1/2006
 78. “Ανάταξη καταπληξίας στο ΤΕΠ”. Στρογγυλή τράπεζα.
  3η Διανοσοκομειακή Συνάντηση Επείγουσας Ιατρικής.
  Πρέβεζας, 15-18/4/2005
 79. “Υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας στο βαρέως πάσχοντα”. Στρογγυλή τράπεζα
  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής,
  Αθήνα 25-27/2/2005
 80. “Διαλογή – προνοσοκομειακή αντιμετώπιση ΡΒΧ συμβάντων”. Στρογγυλή τράπεζα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο,
  Αθήνα, 30/6/2004
 81. “Πρόοδοι στην παρακολούθηση της ιστικής οξυγόνωσης στο σηπτικό ασθενή”, Ομιλία σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: “Σήψη”. Ημέρες Ανάνηψης,
  Αθήνα 14-16/2/2004
 82. “Controversies in septic patients’ monitoring”. Ομιλία σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: Novel concepts in the management of sepsis, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής,
  Αθήνα 14-16/2/2003