Οργανωτικό Έργο

Perit_Sur_Malig_Poster new

Οι δραστηριοποίηση στην επιστημονική κοινότητα απαιτεί την ενεργό συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις. Ο κος Στάμου έχει πλούσια οργανωτική εμπειρία αναλαμβάνοντας και διοικητικό ρόλο όπου αυτό απαιτήθηκε. Αν και συχνά οι θέσεις αυτές είναι τιμητικές, η συνολική εμπειρία που αποκτάται βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη διεπιστημονικών δεσμών και τη διασπορά της γνώσης.

Συνέδρια

 1. Αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 5ου Workshop για την Περιτοναϊκή Κακοήθεια, Βόλος 23-25/9/2016
 2. Γραμματέας του  6ου Πανελληνίου Συνδρίου Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31-2/4/2016
 3. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Workshop on Peritoneal Surface Malignancy – Αθήνα 19/21 – 2- 2015
 4. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας  –  Αθήνα 26/28 – 2 – 2015
 5. Αναπληρωτής γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών – Αθήνα 27/29 – 11 – 2014
 6. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας – Αθήνα 7-5-2011
 7. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της 1ης Ημερίδας για τη Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο – Αθήνα 19-3-2011
 8. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 3ου Συνεδρίου της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών
 9. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 27ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου
 10. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού. 4-6 /4/ 2008
 11. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής δια Φυσικών Οπών (NOTES). 28-29/3/ 2008
 12. Μέλος της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος του Τομέα Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης σε σχέση με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
  Διαχείριση Κοινοτικών Κονδυλίων – Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 13. Γραμματέας του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής. Π Αθήνα, Φεβρουάριος 2007
 14. Γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής
  Αθήνα 2005
 15. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής των “ Ημερών Ανάνηψης 2004”.
 16. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής
  Αθήνα 2003.