Από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της ΕΟΠΕ είναι η Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας, το όργανο εκπαίδευσης των νέων ογκολόγων – παθολόγων. Τα μαθήματα έχουν απόλυτα συγκεκριμένη δομή και καλύπτουν όλο το φάσμα της ογκολογίας. Στο αντικείμενο της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης, η πρόεδρος Ζ. Σαριδάκη και ο Ι. Σουγκλάκος με επέλεξαν ώστε να μεταφέρω στους νέους ογκολόγους την τρέχουσα γνώση συμπυκνωμένη και σύμφωνα με όσες κατευθυντήριες οδηγίες υπάρχουν. Πρόκειται για ένα δομημένο μάθημα που περιέχει τόσο βασική γνώση όσο και ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες κλινικές μελέτες. Η ευθύνη απέναντι στους εκπαιδευόμενους είναι μεγάλη και η προετοιμασία για το μάθημα επίπονη. Είναι όμως σπουδαία η επαφή με νέους επιστήμονες της ογκολογίας και η διάδοση των κατευθυντήριων οδηγιών αποτελεί βασικό καθήκον μας.