Η χειρουργική μας ομάδα στη Β’ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ συμμετέχει συστηματικά σε πολυκεντρικές μελέτες και διεθνείς βάσεις δεδομένων. Η συμμετοχή μας σε διεθνείς μελέτες γίνεται ακολουθώντας τις αρχές της ηθικής της έρευνας και τα πρωτόκολλα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι ηθική υποχρέωση κάθε επιστημονικής ομάδας να προσφέρει δεδομένα για ανάλυση. Είναι ο μόνος τρόπος να βελτιώνουμε συνεχώς την κλινική μας πράξη και να βοηθήσουμε τους αυριανούς ασθενείς.

Στις προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες της ΕΜΚΑΠΕΣ για την καλύτερη προετοιμασία του παχέος εντέρου MECCLANT-C και MECCLANT-R έχουμε ήδη τυχαιοποιήσει περισσότερες από 100 επεμβάσεις. Παράλληλα, συμμετέχουμε στη Βάση Δεδομένων Κολο-Ορθικού Καρκίνου με περισσότερα από 110 περιστατικά.

Μέχρι σήμερα συμμετέχουμε στα Snapshot Audits της ESCP και έχουμε ήδη συμμετάσχει στις αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Το 2017 στη μελέτη για τις αναστομώσεις στη χειρουργική του παχέος εντέρου, το 2019 στην πρωτοποριακή μελέτη EAGLE για την επίδραση της εκπαίδευσης στα αποτελέσματα της δεξιάς κολεκτομής.

Συνεχώς προσφέρουμε δεδομένα σε βάσεις δεδομένων και μελέτες που τρέχουν διεθνώς (GENEVA Study, TENTACLE Study) και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με τη σύμφωνη γνώμη των ασθενών μας.