Ξεκίνησα να συγκεντρώνω στοιχεία, να αναλύω και να δημοσιεύω σε επιστημονικά περιοδικά στο διάστημα της χειρουργικής ειδικότητας. Οι ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις αποτελούν ένα από τα κύρια στοιχεία του βιογραφικού ενός επιστήμονα. Οι χειρουργοί, λόγω αντικειμένου, δημοσιεύουμε πιο δύσκολα από άλλες ειδικότητες αφού το αντικείμενο μας πρέπει να είναι κυρίως κλινικές μελέτες και αυτές αργούν και είναι πάντα πιο δύσκολο να εκτελεστούν. Επέλεξα επίσης να δημοσιεύω μόνο σε peer-reviewed περιοδικά και όχι σε open-access ή περιοδικά στα οποία πληρώνεις ώστε να δημοσιεύσεις.

Σήμερα έχω περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε peer-reviewed διεθνή περιοδικά με μέσο impact factor μεγαλύτερο από 2.8, με περισσότερα από 1300 citations και h-index: 19.