«Όφελος και Τίμημα για τον ογκολογικό ασθενή» ήταν το κεντρικό θέμα της διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε το ΑΚΟΣ και η ογκολόγος-ακτινοθεραπευτής Δήμητρα Κατσώχη με τον παθολόγο-ογκολόγο Γεώργιο Ρήγα. Η αποτίμηση των θεραπειών από την πλευρά του ασθενούς πρέπει να βαραίνει στη θεραπευτική μας προσέγγιση και να υπολογίζεται σε κάθε βήμα. Μου ζητήθηκε να αναπτύξω το θέμα «Ασθενείς και Στομία», να μιλήσω για τις προόδους που έχουν συντελεστεί και οδήγησαν σε μείωση της ανάγκης για στομίες αλλά και για την προετοιμασία του ασθενούς για τις αλλαγές που θα φέρει η επέμβαση στη ζωή του. Τρεις παράγοντες οδήγησαν τα τελευταία 70 χρόνια στη μείωση της ανάγκης για στομίες στη χειρουργική του καρκίνου του ορθού: η κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου, η ανάπτυξη των αυτόματων αναστομωτήρων και η χορήγηση προεγχειρητικης χημειο-ακτινοθεραπείας. Για τους ασθενείς μας με στομία, η  τεχνολογία προσφέρει πλέον εξαιρετικά συστήματα σάκκων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα και να συνεχίζουν τη ζωή τους καλύτερα από πριν. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η έλλειψη ομάδων υποστήριξης και εκπαίδευσης, η ένδεια εξειδικευμένων νοσηλευτών και η απροθυμία των ιατρών να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς σε τεχνικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και διευκολύνουν τη διαχείριση μιας στομίας. Ακόμη χειρότερα, έχουμε να παλέψουμε με την απαράδεκτη νοοτροπία της «παρά φύση έδρας» και της «περιθωριοποίησης» των ανθρώπων με στομία. Στόχος η εκπαίδευση και στήριξη των ασθενών μας και η βοήθεια σε κάθε άνθρωπο με στομία στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών support group.